Bu bölüme giren öğrenciler 4 yıllık eğitim sürecinden sonra başarılı olmaları halinde “Diyetisyen”Ünvanı alarak  mezun olacaklardır.

Beslenme ve DiyetettikDiyetisyen; Beslenme ve diyetetik alanında eğitim almış, bireylerin ve toplumların beslenme alışkanlıklarını değerlendirerek onlara uygun diyet tedavisini planlayan, uygulayan ve bu konularda eğitim yapan kişidir. Mezunlar akademisyenliğin yanı sıra; yataklı tedavi kurumlarında, çocuk ve yaşlı bakımevleri, ana-çocuk sağlığı, toplum sağlığı, özel diyet polikliniklerinde Araştırıcı, Eğitici, tedavi ve rehabilite edici olarak hizmet vermektedirler. Ayrıca mezunlar; toplu beslenme yapılan kurumlarda, besin ve beslenmeyle ilgili özel veya kamu kuruluşlarında, yönetici, Araştırıcı ve Eğitici olarak da çalışabilmektedirler.

Ortalama insan ömrünün uzamasına ve hızla artan bilgi birikimine paralel olarak, sağlık sektöründe varolan mesleklerin işyükü artmakta, yeni iş ve meslek alanları ortaya çıkmaktadır. Sağlık hizmetlerinin vazgeçilmezliği ve giderek daha karmaşık bir hal almasının doğal sonucu olarak, önümüzdeki yıllarda tüm sağlık mesleklerinin önemi daha da artacak, mesleklerdeki çeşitlenme sürecektir. Bu gerçeklerden hareketle kurulan Sağlık Bilimleri Fakültesinin amacı, dünyada ve ülkemizde hızla gelişen sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu önemli alanlarda sağlık insan gücü yetiştirmek için, gençlerimize, güncel bilgi ve çağdaş teknolojiler ışığında, eğitim-öğretim olanakları sağlamaktır.

Diyetisyenlerin başlıca çalışma alanları:

 • Yataklı tedavi kurumları (hastaneler), tıp merkezleri, ana-çocuk sağlığı merkezleri,
 • Özel bakım merkezleri (huzurevi, çocuk yuvası, rehabilitasyon merkezleri),
 • Yemek hizmeti bulunan bütün iş yerleri ve kurumlar (okullar, askeri kurumlar),
 • Yiyecek-içecek üretimi ve satışı yapan kuruluşlar (yemek fabrikaları, oteller, restorantlar, kafeteryalar, hızlı hazır yemek sevisi),
 • Eğitim ve araştırma faaliyetleri (üniversiteler, projeler, AR-GE kuruluşları),
 • Uluslararası sağlık ve beslenme kuruluşları (FAO, WHO,UN ve UNICEF),
 • Beslenme ile ilgili resmi kuruluşlar ve bakanlıklar (Gıda Analiz Laboratuvarları, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı),
 • Fitness ve spor merkezleri/kulüpleri,
 • Özel beslenme danışmanlık merkezleri,
 • Özel sağlık ve eğitim kampları (sporcular, diyabetliler, özürlüler vb. kampları),
 • Besin-ilaç endüstrisi (doğal ürünler, beslenme destek ürünleri, bebek-çocuk mamaları)
 • Medya kuruluşları (televizyon, radyo, dergiler, gazeteler),