Saðlýk Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 1. Sýnýf      
 2016-2017/BAHAR Yarýyýlý Haftalýk Ders Programý
SAATPAZARTESÝSALIÇARÞAMBAPERÞEMBECUMA
08.00 – 08.50
09.00 – 09.50
BES 110 Saðlýk Hizmetlerinde ÝletiþimBES 102 Demografik Yapý ve SaðlýkYDB 102
10.00 – 10.50Öðr. Gör. Merve ÇITAKBES 112 Temel PsikolojiYrd. Doç. Dr. Mehmet GÜNDÜZÝngilizce II
D-204Yrd. Doç. Dr. Mesut Yalçýn GÜZELD-201UZEM
Amfi(Uzaktan Eðitim Merkezi)
BES 110 Saðlýk Hizmetlerinde ÝletiþimBES 112 Temel PsikolojiBES 102 Demografik Yapý ve SaðlýkYDB 102
11.00 -11.50Öðr. Gör. Merve ÇITAKYrd. Doç. Dr. Mesut Yalçýn GÜZELYrd. Doç. Dr. Mehmet GÜNDÜZÝngilizce II
D-204AmfiD-201UZEM
(Uzaktan Eðitim Merkezi)
12.00 – 13.00ÖÐLE ARASI
BES 106 Organik KimyaBES 104 Týbbi Biyoloji ve GenetikBES 108 Dünyada Su ve Besin KaynaklarýTDB 102
13.00 – 13.50Yrd. Doç. Handan GÜNAYÖðr. Gör. Fadime KAHYAOÐLUProf. Dr. Tülay BAKIRTürk Dili II Dersi
D-204D-201D-201UZEM
(Uzaktan Eðitim Merkezi)
BES 106 Organik KimyaBES 104 Týbbi Biyoloji ve GenetikBES 108 Dünyada Su ve Besin KaynaklarýTDB 102
14.00 - 14.50Yrd. Doç. Handan GÜNAYÖðr. Gör. Fadime KAHYAOÐLUProf. Dr. Tülay BAKIRTürk Dili II Dersi
D-204D-201D-201UZEM
(Uzaktan Eðitim Merkezi)
BES 106 Organik KimyaBES 108 Dünyada Su ve Besin KaynaklarýENF 102
15.00 – 15.50Yrd. Doç. Handan GÜNAYProf. Dr. Tülay BAKIRTemel Bilgi Teknolojileri
D-204D-201UZEM
(Uzaktan Eðitim Merkezi)
BES 108 Dünyada Su ve Besin KaynaklarýENF 102
16.00 – 16.50Prof. Dr. Tülay BAKIRTemel Bilgi Teknolojileri
D-201UZEM
(Uzaktan Eðitim Merkezi)
17.00 – 17.50